bg

bg
bgcarprocesscloudecloudecloudecloudecloude

link to the game

...or learn more!

Toborzás az IT- és az üzleti szektorban – meghekkelve.

Segítünk, hogy piac és tehetség egymásra találjanak.

monkey picture

Ismerjük
A szakmát

Budapesten működünk, de globálisan gondolkodunk. A csapatunk tagjai mérnökök, fejlesztők, valamint marketing- és üzletfejlesztési szakemberek, több évtizednyi toborzási tapasztalattal a hátuk mögött.

Olvass tovább ...
monkey picture

Ismerjük
A piacot

Olyan ügyfélkörrel dolgozunk akik a legmodernebb technológiákat használják, ezért mi is naprakészek vagyunk a technikai, HR és recruitment trendekben.

Olvass tovább ...
monkey picture

Ismerjük
Az embereket

Nálunk a toborzás nem arról szól, hogy ki hány követelménynek felel meg egy álláshirdetésben. Sokkal fontosabb, hogy megértsük, mi az, amire a munkaadónak és a jelölteknek valóban szüksége van és hosszú távú kapcsolatot építsünk ki velük – és köztük.

Olvass tovább ...
ikon

Toborzás

Egyszerűvé és hatékonnyá tesszük a toborzást, akár on-site, akár távolról kell megoldanunk. Hiszen a tökéletes jelölttel legtöbbször már az előtt kapcsolatban állunk, hogy a kiválasztási folyamat elkezdődne. Ezt annak a kiterjedt kapcsolati hálónak köszönhetjük, amit az elmúlt tíz év során a legígéretesebb szakemberekből építettünk ki, a mediortól a vezetői szintig. Kíváncsi vagy, a te jelölted köztük van-e? Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tech

Olyan szakembert keresel, aki profi Pythonban, JavaScriptben, Javában, Reactben, C++-ban és a modern szoftverfejlesztési módszerekben? Ezekkel mi is képben vagyunk és azzal is, ki lehetne számodra a megfelelő jelölt.

recruitment

Sales,marketing,HR és pénzügy

Flottul működő támogató osztályok nélkül egy cég sem lehet piacvezető. A scale-upoktól a középvállalkozásokig bármilyen szervezet számára segítünk megtalálni azt a szakembert, akire a sales, a marketing, a pénzügy, a logisztika és a HR területén szüksége van a növekedéshez. Mindezt magasan a piaci átlag felett, 75%-os sikerességi rátával.

one site recruitment

Készen állsz a
következő állásodra?

Mit szólnál, ha olyan pozíciók közül válogathatnál, amik el sem jutnak az álláskereső portálokig? Vedd fel velünk a kapcsolatot és ha te vagy az, akit keresünk, segítünk megtalálni a következő nagy lehetőséged!

recruitment
minimum length 5 characters
Invalid email address
Warning
Warning
Warning
Elfogadom az Iseeq adatvédelmi irányelveit

Adatkezelési Tájékoztató

Az ISEEQ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Madách Trade C. ép. B. lház. 7. em.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-989390; “ISEEQ”) ezúton tájékoztatja azon álláskeresőket, jelölteket, akik személyes adatait az ISEEQ munkaerőközvetítő tevékenysége során kezeli (“Jelöltek”) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint a Jelöltek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

A Jelöltek személyes adatai kezelésének célja a Jelöltek közvetítése az ISEEQ ügyfelei részére. A Jelölt a hozzájárulását az adatkezeléshez az adott álláshirdetés kapcsán, vagy általánosságban munkaerőközvetítés céljából megadhatja.

Az ISEEQ a Jelölt részére időnként szakmai tartlmakat és exkluzív pozíciókat küldhet hírlevel formájában.

Az ISEEQ a Jelölt részére ajándékcsomagot küldhet a Jelölt előzetes e-mailben történő beleegyezésével.

Az ISEEQ a jelöltek alábbi személyes adatait kezeli:

Teljes név, email, mobiltelefonszám, lakcím, munkahely, betöltött pozíció / folyamatban lévő tanulmányok, kor, nemzetiség, Linkedin profil azonosító, a Jelölt által küldött önéletrajz, idegen nyelvi készségek, szakmai készségek, tanulmányok, eredmények/kitüntetések, az új munkában lehetséges leghamarabbi kezdés dátuma, élő versenytilalmi kötelezettségek, jelenlegi fizetés, fizetési igény, élő tanulmányi szerződés(ek). Egyes pozíciók tekintetében további információ/személyes adat megadása is szükséges lehet a Jelölt hozzájárulásával.

Az ISEEQ nem kezel különleges adatokat, kizárólag ha egy adott pozíció tekintetében szükséges és minden esetben csak a Jelölt előzetes hozzájárulásával.

Az ISEEQ a személyes adatokat a Jelölt által kért törlésig kezeli, vagy az adatkezelés céljához szükséges ideig, amelyik korábban bekövetkezik. Az ISEEQ rendszeresen felülvizsgálja, hogy a személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Az ISEEQ igyekszik a Jelöltek naprakész személyes adatait kezelni. Ennek érdekében az ISEEQ kéri a Jelölteket, hogy tájékoztassák az ISEEQ -t az ISEEQ részére megadott személyes adataikban bekövetkezett változásokról. Az ISEEQ időről-időre kapcsolatba lép e-mailen vagy telefonon keresztül a Jelöltekkel a Jelöltek által az ISEEQ részére megadott személyes adatok frissítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja

A Jelölt, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) szerint történik. Az ISEEQ munkatársai a potenciális Jelölttel felvehetik a kapcsolatot a potenciális Jelölt nyilvános elérhetőségein annak érdekében, hogy hozzájárulását kérjék személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Az ilyen megkeresés jogalapja az ISEEQ jogos érdeke az Infotv. 6. § (1) b.) alapján és a GDPR . 6. cikk (1) bekezdés f) szerint.

A www.iseeq.hu honlapon álláskeresőként történő regisztrációt vagy az 1. bekezdésben foglalt adatok ISEEQ munkatársai részére bármilyen formában (e-mail, telefon) történő önkéntes megadását követően az ISEEQ a személyes adatok jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez kérni fogja a Jelölt kifejezett hozzájárulását, annak hiányában nem kezeli tovább az adatokat.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság, adatfeldolgozás

A Jelöltek személyes adataihoz az ISEEQ munkatársainak van hozzáférése. Az ISEEQ munkatársai felvehetik a Jelöltekkel a kapcsolatot, hogy új álláslehetőségekről tájékoztassák a Jelölteket vagy hogy frissítsék az ISEEQ által kezelt személyes adatokat.

Az ISEEQ munkatársai emellett időnként hírlevél formájában releváns szakmai tartalmakkal és exkluzív pozíciókkal kereshetik meg a jelölteket.

Az ISEEQ azon ügyfeleinek továbbítja a Jelölt személyes adatait, amely kínál olyan pozíciót, amelyre a Jelölt jelentkezik. Az ISEEQ a Jelölt személyes adatait az adott ügyfelének csak a Jelölt előzetes, telefonon vagy e-mailen keresztül adott hozzájárulásával továbbítja, és csak azon személyes adatokat, amelyek az adott pozícióra való jelentkezéshez szükségesek. Az ISEEQ egyes ügyfelei EU-n kívüliek, ilyen esetekben az ISEEQ előzetesen tájékoztatja a Jelöltet, hogy mely országba továbbítaná személyes adatait, és csak a Jelölt kifejezett előzetes hozzájárulásával továbbítja a Jelölt személyes adatait.

Az ilyen adattovábbítás célja, hogy a továbbított adatok alapján a Jelöltet – amennyiben az ISEEQ ügyfele saját belátása szerint alkalmasnak találja az adott pozícióra – állásajánlattal megkeressék, vele munkavégzésre irányuló szerződést kössenek. Az ISEEQ azzal a feltétellel továbbítja az ügyfelei részére a Jelölt személyes adatait, hogy azok a továbbított személyes adatokat kizárólag a fenti célra, legfeljebb 12 hónapig kezelhetik munkavégzésre irányuló szerződés megkötésének hiányában. Az ISEEQ ügyfele a továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőnek minősül, az általa elkövetett esetleges jogsértésekért az ISEEQ felelősségét kizárja.

Az ISEEQ az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő szolgáltatókat:

Traffit (https://iseeq.traffit.com/).

Az ISEEQ a személyes adatokat a Traffit (https://iseeq.traffit.com/) AWS Németországi szerverein tárolja. A szerverek biztonsági részletei az alábbi linken találhatóak: https://aws.amazon.com/security. A Traffit behatolásvédelmi rendszereit rendszeresen teszteli, az esetlegesen feltárt hibákat azonnal javítja, azok szoftveres megoldásai mindig a lehető legújabb biztonsági megoldásokat használják, így a rendszerük felvértezett a behatolások ellen. Minden 24 órában adatmentés történik, és 30 napig tárolják az összes rendszert érintő logot.

Az ISEEQ a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el az adatvédelmi incidensek elkerülésének érdekében. Minden esetleges adatvédelmi incidens esetén maximális transzparenciát biztosít a Jelöltek és az eljáró hatóságok részére.

Sütik (Cookie-k)

A www.iseeq.hu honlap nem használ sütiket.

Jogorvoslati jog

A Jelölt személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet az ISEEQ-tól személyes adatai kezelésének módjáról, kérheti a kezelt személyes adatainak harmadik személy részére való továbbítását. A Jelölt személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére az ISEEQ haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosításáról és törléséről is.

A Jelölt személyes adatai kezelésére vonatkozó, fentebbi pontok megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

I. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy

II. a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt a Jelölt panaszával elsőként az ISEEQ-hiz forduljon a 6. pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

Az ISEEQ elérhetőségei

Levelezési cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.;

E-mail cím: privacypolicy@iseeq.hu

Az ISEEQ fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amelyekben történő változtatásokról e-mail útján értesíti a Jelölteket.

minimum length 5 characters
minimum length 5 characters
Invalid email address
Warning
Warning
Warning
candidate offer
4-böl 1 jelölt ajánlatot kapügyfeleiktől
receive candidates
2 hét alatt
szállítunk
jelölteket
placements
140+ szakembert helyezünkel évente
recruitment clients
100+ elégedettügyfél

HR tanácsadás

Kíváncsi vagy, hogyan tehetnéd eredményesebbé és hatékonyabbá a vállalatod HR-folyamatait? Kérdezd a szakértőinket, akik szívesen mesélnek a legjobb toborzási módszerekről vagy ha szükséges, átvilágítják az egész HR-gépezetet. Juttatásokkal kapcsolatos kérdésed van? Tőlünk mindent megtudhatsz a hazai fizetési trendekről.

minimum length 5 characters
minimum length 5 characters
Invalid email address
Warning
Warning
Warning

ÜGYFELEK

stepp-left

"Az IseeQ mindennapi nyugalmat hoz a működésünkbe. Jól átlátják a pozíciók leírását és az adott munkakör betöltéséhez szükséges készségeket. Mindig biztosak lehetünk benne, hogy előszűrés után a legalkalmasabb jelölteket azonosítják számunkra, valamint az onboardinggal kapcsolatban is segítenek. A jövőben is mindenképpen számítunk az együttműködésre!"

ZSOLT KIGYOSSY
ZSOLT KIGYOSSY
Managing Partner @ Zen Studios

„Mi a Continentalnál olyan innovatív, úttörő technológiákkal foglalkozunk, amelyektől az egész mobilitás-ökoszisztéma jövője függ. Ez a toborzási folyamatainkban is tükröződik: minden pozícióba a legjobb szakembert keressük. Az IseeQ-val a budapesti Deep Learning Kompetenciaközpontunk elindítása kapcsán kezdtünk el dolgozni. A helyszíni jelenlétük, a személyre szabott figyelem, valamint az alapos piaci, technikai és szervezetfejlesztési hozzáértésüknek köszönhetően számos kulcsfontosságú fejlesztőpozícióba találtuk meg a megfelelő szakembert."

JENS BRÜNING
JENS BRÜNING
Location Head Deep Machine Learning @Continental

„Ha 15.774 kilométer távolságból készülsz felépíteni egy új leányvállalatot, nem árt, ha olyan üzleti partnereid vannak, akik értik a helyi piac sajátosságait. Húsz éven keresztül ki nem állhattam fejvadászokkal dolgozni, de aztán találkoztam Balázzsal, Péterrel és az IseeQ csapatával. A szakértelmük páratlan, ahogy az a képességük is, hogy olyan embereket találjanak, akik technikai tudás és cégkultúra szempontjából tökéletesen passzolnak a szervezetünkbe. Ahogy bővültünk, minden pozíciót az IseeQ segítségével sikerült betöltenünk, és remélem, hogy ez a továbbiakban sem változik majd."

ALLAN DALL
ALLAN DALL
CEO & Managing Director @ The Glue

„Mióta megnyitottuk a budapesti irodánkat, az IseeQ-ra nemcsak a toborzásban számíthattunk, hanem a helyi IT-ökoszisztémában is segítettek megtalálni a helyünket. A szakértelmük mellett a cégkultúránk megismerésének és a fejlesztői látásmódjuknak köszönhetően nagyban hozzájárultak a helyi központunk beindításához."

ANDREI V. MURESAN
ANDREI V. MURESAN
Global Tech Recruitment Lead @Wise

„A budapesti irodánkba az IseeQ-val együttműködve kerestünk Digitális Projektmenedzsert és nagyon elégedettek vagyunk az új kollégával! Fantasztikus élmény volt, hogy az IseeQ minden toborzással kapcsolatos teendőt levett a vállunkról."

ANDREAS KLINKE JOHANNSEN
ANDREAS KLINKE JOHANNSEN
Head of Digital Operations and Digital Business Development @VELUX

„Az IseeQ-t az teszi igazán különlegessé, hogy teljes elköteleződéssel igyekeznek megérteni a vállalatunk kúltúráját, értékeit és látásmódját- mindent, ami a Shapr3D-t sikeressé teszi. A széleskörű, nemzetközi toborzási tapasztalatukkal és a magyar munkaerőpiac teljes átlátásával hoznak valódi értéket az együttműködésbe. Nem félnek rámutatni az esetlegesen felmerülő fejlesztendő területekre sem, ennek köszönhetően a kapcsolatunk folyamatosan fejlődhet. Az ilyen szintű transzparencia hatalmas előnyt jelent a recruitment teljesítményben."

AKOS KAPUI
AKOS KAPUI
VP Engineering @ Shapr3D

„Az IseeQ segítségével számos marketing, CRM, retail és sales manager pozíciót töltöttünk be mind Magyarországon, mind Lettországban. Nagyon elégedett vagyok a szolgáltatásuk minőségével. Különösen tetszik az agilitásuk: a legelső megbízástól kezdve rendkívül szoros határidőket tartva tudták fogadni a briefeket, illetve jelölteket keresni és szállítani. Nagyon színvonalas munkát végeznek, a jelöltek minden esetben megfeleltek a korábban megbeszélt profilnak, és a vállalati kultúránkba is tökéletesen illeszkedtek. A recruiterek mindig aktívan követik a kiválasztási folyamatot egészen az ajánlatig, az adminisztrációt is lényegre törően és pontosan végzik. Az IseeQ által érkezett kollégák hosszú távon is jól teljesítenek az iSTYLE-nál, így a továbbiakban is tervezzük az együttműködést, és másoknak is bátran ajánljuk az IseeQ szolgáltatásait."

CSABA GYARMATI
CSABA GYARMATI
Regional Manager CEE @ iSTYLE

„Mindig öröm az IseeQ-val együttműködni. Sok éve ismerve és nagyra értékelve a csapat munkamorálját, magától értetődő volt, hogy a Budapesti irodánk megnyitása során is velük fogunk dolgozni. Egy ilyen kapcsolathálóval rendelkező, megbízható és segítőkész recruitment ügynökség nem csak egyszerűbbé tesz rengeteg dolgot, hanem azt is lehetővé teszi, hogy mindig a legmegfelelőbb emberek kerüljenek a csapatunkba. Nagyon várjuk a jövőbeni közös projektjeinket is."

MICHAEL NISSLER
MICHAEL NISSLER
CEO @ ViSoft GmbH

„Több mint 3 éve dolgozunk az IseeQ-val. Mindig gyorsan felveszik a ritmust a változó üzleti célkitűzéseinkkel és a felvételi folyamatainkat is segítettek hatékonyabbá tenni. Jól ismerik a magyar munkaerőpiacot és a legújabb trendeket, ezért a legmegbízhatóbb toborzási partnereink közé tartoznak."

PÉTER SZÁSZ
PÉTER SZÁSZ
Managing Director @ Gizmodo Media Group /Budapest/

„Első körben a koppenhágai csapatunk bővítésére kértük fel az IseeQ-t. A budapesti irodánk felállításában kulcsfontosságú szerepük volt, a jogi teendők intézésétől kezdve a belső folyamatok kialakításán át a csapat összeállításáig, teljesen a nulláról."

NIELS BJERG
NIELS BJERG
VP Engineering @ Falcon.io

„Hosszadalmas keresést követően bukkantunk az IseeQ-ra és azonnal jó munkakapcsolat alakult ki köztünk. Rugalmasak, értékelik az együttműködésünket és mindent elkövetnek, hogy a mi igényeink és a jelöltek elképzelései találkozzanak. Bárkinek jó szívvel ajánlom az IseeQ-t, aki elhivatott csapatot, jó minőségű jelölteket és a futószalag helyett inkább személyre szabott szolgáltatást keres. Az elmúlt négy évben a vállalatunk 50-ről 200 fősre bővült, amit az IseeQ-nak köszönhetünk. Biztos vagyok benne, hogy még hosszú évekig stratégiai partnerként fogunk rájuk tekinteni."

LEVENTE OTTI
LEVENTE OTTI
Head of Big Data @Emarsys

„Számomra az IseeQ egyenlő a gyorsasággal, a személyre szabott szolgáltatásokkal, a rövid, lényegre törő e-mailekkel és a kiszámítható költségekkel. Vagyis mindazzal, amire egy menedzsernek szüksége van a legjobb szakemberekért folytatott versenyben."

BARBARA FAZEKAS
BARBARA FAZEKAS
Director & Co-Founder @ Greenfox
stepp-left
BudapestCoppenhagenBerlinAmsterdamParisHon Kong

BLOG

Kiemelt Cikkek

Legfrissebb posztok

AZ ISEEQ-SIKERSZTORI

stepp-left
flag

2012

 • Megalakultunk
flag

2013

 • Co-working irodából a saját irodánkba költöztünk
 • Első alkalommal raktunk össze egy fejlesztőcsapatot a nulláról egy amerikai ügyfél megbízásából
 • Aktív szereplői lettünk a hazai meetupoknak és konferenciáknak
flag

2014

 • Elvállaltuk az első on-site toborzási projektünket
 • Először szerepeltünk a sajtóban
 • Leszerződtünk egy nemzetközi unikornissal
 • Szervezőként csatlakoztunk a Central European Startup Awards-hoz
flag

2015

 • Elkezdtünk dolgozni az első hosszú távú scale-up projektünkön
 • Megszületett az xLabs, az IseeQ techesemény-szervező kistestvére
flag

2016

 • Együttműködésbe kezdtünk a Startup Safari Budapesttel
 • Elhelyeztük az 500. szakembert
 • Belefogtunk az első end-to-end RPO-projektbe
flag

2017

 • Megalapítottuk a HR-tanácsadási üzletágunkat
 • Egyszerre négy on-site toborzási projekten pörögtünk
 • Bekerültünk a Global Startup Awards szervezői közé
 • Öt évesek lettünk és még mindig élvezzük a recruitmentet :)
flag

2018

 • Újraterveztük az onboarding-folyamatainkat
 • Megkétszereztük az irodánk területét
 • Megépítettük az első Rasberry Pi-al működtetett IseeQ játéktermi gépet
 • Elindítottuk az executive search szolgáltatásunkat
flag

2019

 • Budapest legnagyobb tech fejvadász ügynöksége lettünk
 • Elkezdtük a saját podcast- és videó interjúsorozatunkat, a TechTalkot
 • Bővítettük a techen túli toborzási szolgáltatásainkat
 • Szélesítettük a CSR- és jótékonysági tevékenységeink körét
 • Rekordszámú nemzetközi toborzási konferencián vettük részt és adtunk elő
 • Rekordmennyiségű vezetői pozíciót töltöttünk be
 • Izgalmas és kihívásokkal teli ADAS-, blockchain- és ML-projektekben vettünk részt
flag

2020

 • Hibrid home office-ra váltottunk, és bejött
 • Hivatalosan is pályázhatunk a nemzetközi recruitment ügynökség címre, mert 3 kontinensen dolgoztunk partnereinkkel
 • Elindult a magyar weblapunk
 • A Sales tevékenységünket új szintre emeltük, melynek eredménye egy minden eddiginél diverzebb portfólió lett
 • Végül, de nem utolsó sorban: a pandemic alatt is megőriztük piaci pozíciónkat és a tőlünk megszokott magas minőségű recruitment szolgáltatást nyújtottuk partnereinknek
flag

2021

 • A járvány után is a hybrid működést választottuk, ezzel megtartva a remote munkavégzés lehetőségét csapattagjaink számára
 • Az elmúlt évek növekedése következtében megújítottuk a struktúránkat, amellyel ismét készen állunk újabb rekordok megdöntésére!
 • A nemzetközi remote csapatok építése vált legújabb kedvenc időtöltésünké
stepp-left

CSAPAT

Balazs Bondici
Agi Hank
Tamas Puski
Eszter Szabo
Peter Kovacs
Tamas Nemeth
Gabor Antal
Dora Vilagosi
Balazs Komar
Benedek Hamori
Nelli Horvath
Johanna Dorina Hellner
Nikolett Szasz
Vilmos Lorx
Mihaela Mihajlovic

Legyél nálunk recruiter

info@iseeq.co

Legyél nálunk researcher

info@iseeq.co

ikon